Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Ordre de bases reguladores de subvencions per a donar suport a les proves de certificació de l’acreditació de la competència lingüística de valencià de les universitats valencianes que formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)

Ordre de bases reguladores de subvencions per a donar suport a les proves de certificació de l’acreditació de la competència lingüística de valencià de les universitats valencianes que formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)

S'ha publicat en el DOGV de 16/11/2022 la Resolució de 9 de novembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per a donar suport a les proves de certificació de l’acreditació de la competència lingüística de valencià de les universitats valencianes que formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

Les persones o entitats que es consideren interessades poden presentar-hi al·legacions, suggeriments o observacions en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, número 32, de València, o de qualsevol de les maneres que indica l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.