Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Decret del Consell pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià

Decret del Consell pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià

S'ha publicat en el DOGV de 29/11/2022 la Resolució de 25 de novembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià
Les persones o entitats que es consideren interessades poden presentar-hi al·legacions, suggeriments o observacions pel tràmit electrònic específic, o bé en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, número 32, de València, o de qualsevol de les maneres que indica l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini per a presentar les al·legacions, suggeriments o observacions comença el dia 30 de novembre de 2022 i finalitza el dia  22 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Nota: si usa el tràmit electrònic enllaçat ací baix, en el camp que demana el número d'expedient pot posar "Resolució de 25.11.2022".