Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

En el DOGV 9345 s'ha publicat la RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d’informació...

Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Projectes Ordre FP

se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes d'ordre en matèria de Formació Professional del sistema educatiu per RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, del director general de...