Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Ves enrere Projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

Projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

En el DOGV 9345 s'ha publicat la RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.