Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Ves enrere Projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana

Projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana

Amb l'objectiu de reforçar i garantir la participació ciutadana en el procediment d'elaboració dels projectes normatius, s'anuncia l’inici del període d’informació pública del Projecte d'Ordre .../2024, de ... de ......, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres de Educación Especial en la Comunitat Valenciana.

Atés que la tramitació del projecte normatiu s’ha declarat urgent, els suggeriments o observacions poden dirigir-se, en el termini de 10 dies naturals comptat des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Centres Docents, situada a l’avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o a través del correu electrònic: dgcentros@gva.es.

Anunci del DOGV

GVAParticipa