Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

« Ves enrere

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES