Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projectes Ordre FP

se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes d'ordre en matèria de Formació Professional del sistema educatiu...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

Projecte d'ORDRE xx/ 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la...