Educació

Educació

ACCIONS ÀREA EDUCACIÓ

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

1.- ANNEXOS ORDRE 1030/2021:

1.1. Annex IV-B Cesió dades Educació 

1.2. Formulari absència conflicte d'interessos (DACI):

 A) Formulari a emplenar pel beneficiari/contractista:

Annex  IV-C Daci DSNH Beneficiaris Educació 

B) Formulari a emplenar per l'Administració:

-Annex formulari DACI Educació  

1.3. Annex III-D Formulari Ajudes Estat Educació 

1.4 Ajudes Estat Educació NOU

1.5 Reglament UE 651/2014 (Text Consolidat) NOU

 

2.- LOGOS

2.1. Logos de 3 ( Next Generation, PERTE i Ministeri)

2.2. Logos de 4 ( Next Generation, PERTE, Ministeri d'Educació i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport)

 

COMPONENT 2:PLA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 2 

2. ANNEX COMPONENT 2 PROJECTE PIREP DEL PERTE

3. ENLANCE WEB AL MINISTERI DE TRANSPORT, MOBILITAT I AGÈNCIA URBANA NOU

4. GUIA PER A IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL
PROGRAMA D'IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS
(PIREP)
 NOU

5. ANNEXOS GUIA PER A IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DELPROGRAMA D'IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS(PIREP): NOU

6. Enlance Web de l'Oficina Valenciana per a la recuperació per a informar els Òrgans Executors dels aspectes comuns per a totes les inversions del Pla de Recuperació PRTR: NOU

https://presidencia.gva.es/va/web/gvanext/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors

7. LOGOS CARTELLS OBRES PIREP:

 

COMPONENT 19: PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS) 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 19

2. ANNEX COMPONENT 19 PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS)

 

COMPONENT 20: PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 20

2. ANNEX COMPONENT 20 PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

COMPONENT 21: MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 21

2. ANNEX COMPONENT 21 MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

 

COMPONENT 23. NOVES POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A UN MERCAT DE TREBALL DINÀMIC, RESILIENT I INCLUSIU 

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 23

2. ANNEX COMPONENT 23.I7 FOMENT DEL CREIXEMENT INCLUSIU MITJANÇANT LA VINCULACIÓ DE LES POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ SOCIAL A L'INGRÉS MÍNIM VITAL