Organismes

Portals

Educació

Educació

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

LOGOS OBLIGATÒRIS PER A TOTES LES COMPONENTS:

 

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada “GVANEXT-Fons Next Generation en la Comunitat Valenciana”.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons, serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme les diferents Conselleries i les entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

  • En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.
  • A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se'ls indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament les establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que és mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent: Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria + Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.
  • Logos GVANEXT.
  • Manual d'Identitat corporativa GVANEXT

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN DETERMINADES COMPONENTS:

COMPONENT 2: Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.

  • Comunicació i publicitat:  El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha creat un model a seguir com a Cartell d'Obra (4,20 x 2,80 mtrs mesura recomanada) a instal·lar en l'exterior dels edificis en els quals s'ha d'incloure la referència al finançament amb càrrec a fons de la UE, en compliment de la Clàusula deu del conveni Pirep signat, que porta per títol “Compromisos en matèria de publicitat”.  Per a descarregar-se arxius d'exemple, punxen en el següent enllaç.
  • Cartell vertical: Accediu a la plantilla punxant en aquest enllaç.
  • Web del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agència Urbana.
  • Guia  per a la implementació de les actuacions del programa d'impuls de la rehabilitació d'edificis públics (PIREP).
  • Combinació Logos  + PIREP:

 

COMPONENT 21:  Modernització i digitalització del Sistema Educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys.