D.G. Innovació Tecnològica Educativa

PGA

Inici > Programari > PGA

Utilitat que permet generar la Programació General Anual del centre així com remetre, informatitzats, les dades estadístiques i organitzatives del seu centre.


NOVETATSDOCUMENTS AJUDAQUINS CENTRES PODEN FER LA PGA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC?


Tots els centres docents menys els de Ceràmica i Arts (estos dos són els únics que, per ara, només poden fer la PGA en paper).

Hi ha una versió del programa per als següents nivells educatius:

 • Dansa
 • Educació Especial (Centres d'Educació Especial, no aules en altres centres docents)
 • Formació B. Persones Adultes
 • Idiomes (Escoles oficials d'idiomes)
 • Música (Conservatoris)
 • Règim General (per a centres d'Infantil amb 1r y 2n cicle, Primària, Secundària, Centres Rurals Agrupats aglutinant els centres de la seua demarcació).
 • Educació Infantil (per a centres de Infantil que tenen 1r cicle solament). Per a primer cicle d'Infantil es tracta realment d'un Qüestionari Estadístic.

La PGA informatitzada es pot fer de dos maneres:

 • important dades des de Gestió de Centres la qual cosa ens estalviarà un bon nombre d'hores i acabant d'introduir o polir algunes dades.
 • introduint les dades directament en el programa.

Quins centres que utilitzen el programa de Gestió de Centres o Allegro poden aprofitar les dades per a la PGA, és a dir, realitzar la importació?

 • Règim General (per a centres d'Infantil, Primària, Secundària), des de Gestió de Centres.
 • Idiomes (Escoles oficials d'idiomes), des de Allegro.
 • Música (Conservatoris), des de Allegro.
 • Formació B. Persones Adultes, des de Gestió de Centres.
CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA