D.G. Innovació Tecnològica Educativa

HISTÒRIC NOVETATS PGA

Inici > Programari > PGA

CURS 2019-2020

13-01-2020

Nova actualització de la següent PGA :

 • PGA d'Idiomes

12-12-2019

Nova actualitzacio de la següent PGA :

 • PGA de FPA

28-11-2019

Nova actualitzacio de la següent PGA :

 • PGA de Música

27-11-2019

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA Qüestionari Sist. Estranger
 • PGA Qüestionari Infantil

CURS 2018-2019

25-03-2019

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA d'Idiomes

26-02-2019

Nova actualitzacio de la següent PGA :

 • PGA FPA - Esmenat un error que figurava en el càlcul de dades

12-02-2019

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA FPA
 • PGA de Música
 • PGA Qüestionari Infantil

21-11-2018

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA de Música
 • PGA Qüestionari Sist. Estranger

13-11-2018

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA Qüestionari Infantil
 • PGA Qüestionari Sist. Estranger

CURS 2017-2018

02-11-2017

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA de F.P.Adults
 • PGA Qüestionari Infantil
 • PGA de Música
 • PGA d'Idiomes
 • PGA Qüestionari Sist. Estranger

CURS 2016-2017

02-02-2017

Nova actualitzacio de la  PGA d'Idiomes:

 • Apartat 2.1 - ara és possible modificar dades en el nivell avançat.

30-01-2017

Nova actualizació de la PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres Privats i Municipals de 1r Cicle d'Infantil exclusivament

 • Esmenat un error que figurava en l'apartat 1.5.

26-01-2017

Nova actualizació de la PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres Privats i Municipals de 1r Cicle d'Infantil exclusivament

 • Esmenat un error que figurava en la validació de dades.

16-01-2017

Nova actualizació de la PGA de Règim General

22-12-2016

Nova actualizació de la PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres Privats i Municipals de 1r Cicle d'Infantil exclusivament

12-12-2016

Nova actualitzacio de la  PGA d'Idiomes:

 • Adaptacions importants sobre el nivell avançat de That's English
 • Revisió i canvis en el càlcul de dades

01-12-2016

Nova actualitzacio de la  PGA de Música:

 • Canvis en el càlcul de dades

23-11-2016

Nova actualitzacio de la  PGA Qüestionari Sist. Estranger:

 • Esmenat un error que figurava en la validació de dades.

18-11-2016

Nova actualitzacio :

 • PGA Qüestionari Sist. Estranger

16-11-2016

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA de F.P.Adults
 • PGA de Dansa
 • PGA de Música
 • PGA d'Idiomes

CURS 2015-2016

19-02-2016

Nova actualizació de la PGA de Música

 • Afegides noves matèries de Música
 • Canvis en la importació i càlcul de dades

04-12-2015

Nova actualizació de la PGA de Règim General

 • Adaptació a la LOMCE
 • Noves ensenyances de FPBásica i PFQB

03-12-2015

Nova actualizació de la PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres de 1r Cicle d'Infantil exclusivament

 • Modificacions en la validació de dades

19-11-2015

Nova actualizació de la PGA d'Idiomes

 • Modificacions en el procés d'importació i càlcul de dades

12-11-2015

Nova actualizació de la PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres de 1r Cicle d'Infantil exclusivament

 • Modificacions en la validació de dades

28-10-2015

Nova actualizació de la PGA d'Idiomes

 • Solucionat error al calcular dades - apartat alumnat lliure

27-10-2015

Noves actualitzacions de les següents PGAs :

 • PGA de F.P.Adults
 • PGA de Dansa
 • PGA d'Educació Especial
 • PGA de Música
 • PGA d'Idiomes
 • PGA Qüestionari d'Infantil 1er Cicle - Només centres de 1r Cicle d'Infantil exclusivament
 • PGA Qüestionari Sist. Estranger

CURS 2014-2015

22-04-2015

Nova actualització de la PGA de Régimen General amb data 20-04-2015. Novetats:

 • Modificacions en l'informe 2.1D - Alumnat estranger, ara mostra la totalitat d'alumnes estrangers
 • Apartats 2.1C de matricula, figuren les incapacitats en desplegables

CURS 2009-2010

11-11-2009

Nova actualització de la PGA de Música amb data 11-11-2009. Novetats:

 • Importació horari del professorat.

10-11-2009

Nova actualització de la PGA de Règim General i la PGA de Règim General (Secundària) amb data 10-11-2009. Novetats:

 • S'ha afegit el Departament d'Informàtica.
 • S'ha afegit 5 assignatures de PCPI.
 • S'ha afegit els adscripcions: EDUCACIÓ ESPECIAL PEDAGOGIA TERAPÈUTICA i EDUCACIO ESPECIAL AUDICIÓ I LLENGUATGE.

05-11-2009

Nova actualització de la PGA de Règim General i la PGA de Règim General (Secundària) i PGA de Sistemes Estrangers amb data 05-11-2009. Novetats:

 • S'ha solucionat el codi d'error de validació SINF52A.

Nova actualització del programa PGA d'Idiomes amb data 05-11-2009. Novetats:

 • Modificada importació de Resultats Acadèmics del curs anterior.

28-10-2009

Nova actualització de la PGA de Règim General i la PGA de Règim General (Secundària) amb data 28-10-2009. Novetats:

 • S'han inclòs les noves assignatures optatives per a 3r de l'ESO.

22-10-2009

Nova actualització del programa PGA de Idiomes amb data 22-10-2009. Novetats:

 • Modificada importació de Resultats Acadèmics del curs anterior.

CURS 2008-2009

16-10-08

Nova actualització del programa PGA per a idiomes amb data 16-10-08. Novetats:

 • Modificada importació de Resultats Acadèmics Nivell Bàsic i Nivell Intermedi.

General 2008-2009

 • Este curs no s'envia el CD-ROM (llevat que no dispose de connexió a Internet, s'ha enviat una carta i a més pot telefonar al Tel. 961970155).
 • Disponible en DESCÀRREGA el programa per a l'elaboració de la P.G.A. (Programació General Anual) per a Educació Especial, Dansa, Música, Infantil 1er cicle (NOVA), F.P.A. I E.O.I.
 • Descàrrega d'arxius.

CURS 2007-2008


 • Este curs no s'envia el CD-ROM (llevat que no dispose de connexió a Internet, s'ha enviat una carta i a més pot telefonar al Tel. 961970155).
 • Disponible en DESCÀRREGA el programa per a l'elaboració de la P.G.A. (Programació General Anual) per a Educació Especial, Dansa, Música, Infantil 1er cicle (NOVA), F.P.A. I E.O.I.
 • Descàrrega d'arxius
 • PGA: Novetats PGA de Reg. General 2007-2008.
 • Si desitja saber com abaixar-se els arxius des d'Internet, faça clic ACÍ. Altres enllaços:
  • Anar al manual d'Internet de la PGA
  • Vore catáleg de problemes i la seua resolució.

CURS 2006-2007


 • Actualitzacions posteriors a l'enviament del CD-ROM als centres (principi de curs).
 • Descàrrega d'arxius
 • PGA: Novetats PGA de Reg. General 2006-2007.
 • Si desitja saber com abaixar-se els arxius des d'Internet, faça clic ACÍ. Altres enllaços:
  • Anar al manual d'Internet de la PGA
  • Vore catáleg de problemes i la seua resolució.

CURS 2005-2006


 • Actualitzacions posteriors a l'enviament del CD-ROM als centres (principi de curs).
 • Descàrrega d'arxius
 • Si desitja saber com abaixar-se els arxius des d'Internet, faça clic ACÍ. Altres enllaços:
  • Anar al manual d'Internet de la PGA
  • Vore catáleg de problemes i la seua resolució.

02-09-05

AGOSTO /SEPTIEMBRE 2005

 • Disposa de les noves versions dels següents programes. Estes versions són les incloses en el CD-ROM que, com cada any, rebrà al seu centre.
PGA Versió
Adults 04-08-05
Educació Especial 30-06-05
Dansa 29-06-05
Idiomes 30-08-05
Música 30-08-05
Règim General 08-08-05

dalt

CURS 2003-2004

05-11-03

En centres privats, ara els llistats del full 4.1 ixen separats els professors de primària i secundària.

En primària s'ha afegit l'assignatura ALTRES com a valor possible en el desplegable.

Realitza correctament la importació dels resultats acadèmics dels alumnes suspesos en Batxillerat LOGSE.

En l'estadística del professorat full 4.4, ja no ix en certs casos "error clau duplicada".

En l'horari d'atenció a pares ja no ix en certs casos "error clau duplicada".

Nota: Si vosté no té cap d'estos problemes, continue treballant amb el seu PGA i no cal que actualitze.

06-10-03

Novetats versió PGA de d'octubre.

PGA de règim general (primària i secundària):

 • Els fulls 2-1-A i la 4-4 tenien uns marges molt limitats. Ara es llisten en 2 fulls amb la finalitat de permetre la impressió amb certs tipus d'impressores.
 • El full 4-1, en el seu resum estadístic, duplicava certes dades si es feia una visió preliminar i després s'imprimia.

01-10-03

 • La nova versió de la PGA del 30 de setembre reflexa tots els canvis de GC respecte dels horaris i ocupacions del professorat.
  El més correcte i important és tindre ambdós versions, PGA i GC, a l'última.
  Si ja estava treballant amb la PGA, inclús ja va importar des de GC, no passarà res, el llistat eixirà igual.
  Si desitja fer canvis tinga en compte que ara es despleguen les noves ocupacions. Per exemple si tenia "organització de l'aula informàtica" (antiga) i ara vol afegir-li una altra hora a eixa comesa no ho podrà fer amb el mateix nom, però si amb el nou que és "manteniment d'equips". Poden conviure ambdós denominacions que sumarà igual les hores o ben canviar a la nova (encara que no és obligatori).
  Per a aquells centres que vullguen tindre les seues ocupacions a l'última i no els importe "sobre-escriure" els horaris, que tornen a obtindre les dades de gc i NOMÉS CALCULEN (posar en blau i calculadora) concretament els fulls 4.2 i 4.5 de la carpeta 4.
  Per a tots hi ha una novetat: quan es calcula el full 4.5 es realitza una pregunta perquè s'incloguen 4 o 5 hores complementàries mensuals automàticament.
 • Truc: Si no li deixa vore o imprimir algun full com la 2.1.A, agregue una impressora genèrica com la HP Deskjet (sense numeració) o qualsevol altra genèrica. Windows la posarà directament i pose-la com predeterminada.
 • Important: Recorde fer la validació de la PGA en Gc. Processos >> Validació dades per a la PGA.

19-09-2003

Disposa d'una actualització del programa de la PGA. Els canvis afecten als nivells d'Infantil i Primària.

Novetats: Arreplega correctament les assignatures d'infantil en centres privats i realitza la importació d'horaris de professorat des de GC actualitzant les noves ocupacions.

NOTES:

 • L'opció d'enviament de la PGA per correu electrònic no s'ha activat. A pesar de romandre en el menú com a opció, el servidor de Conselleria no arreplegarà cap PGA enviada per este sistema.
 • Pròximament eixirà una versió de la PGA revisada per als centres de SECUNDÀRIA (evidentment també hi haurà del programa de gestió de centres revisant la taula d'ocupacions que completa l´horari del profesorat).

SETEMBRE 2003

La versió que hi ha ara en Internet (12-08-2003) és la mateixa que la del CDROM enviat als centres.

dalt

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA