Eleccions Sindicals 2022

Inici > Disposicions

Eleccions Sindicals 2022 (Juntes de Personal Docent no Universitari)

Disposicions

NORMATIVA DE REFERÈNCIA PER A LES ELECCIONS SINDICALS DE 2022 I ACCÉS A MODELS.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA