Eleccions Sindicals 2022

Inici > Cens per DNI\NIE

Eleccions Sindicals 2022 (Juntes de Personal Docent no Universitari)

Recerca en cens per DNI\NIE


Instruccions:

Per raons de seguretat i eficàcia, només es permet la consulta via DNI\NIE.

Escriviu el vostre DNI\NIE amb 1 ó 2 números 0 davant, segons si el DNI\NIE consta de 8 ó 7 dígits, i polseu Enviar.

Exemple: 011111111 per al DNI 11.111.111 i 001111111 per al DNI 1.111.111

Exemple: X01234567 per al NIE X1234567 i Y00123456 per al NIE Y0123456


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA