Coneixement del valencià per la llengua de resposta
al qüestionari
Total Castellà Valencià
Entén? (%)  
Gens 14,4 16,6 0
Un poc 27,9 27,3 31,8
Prou bé 32,2 31,6 35,9
Perfectament 25,5 24,5 32,3
Sap parlar? (%)  
Gens 43,9 44,7 38,9
Un poc 28,2 28,7 24,8
Prou bé 17,8 17,4 20,9
Perfectament 10 9,2 15,4
Sap llegir?(%)  
Gens 39,4 41,1 28,1
Un poc 28,3 27,4 34,9
Prou bé 22,5 22,3 23,8
Perfectament 9,7 9,2 13,3
Sap escriure?(%)  
Gens 60,4 61,1 55,1
Un poc 23 22,6 25,6
Prou bé 10,4 10,1 12,8
Perfectament 6,2 6,1 6,4