Coneixement del valencià per activitat principal
Total Agricultura/ Indústria/ Construcció Servicis Mestressa  Estudiant Ns/ Nc
Ramaderia/ taller de casa
Pesca
Entén? %  
Gens 14,4 20,2 17,3 38,7 13,5 19,8 2,2 4,9
Un poc 27,9 23,1 7 24,4 26,1 32,3 23 37,6
Prou bé 32,2 56,7 43,8 32,4 32 32,1 51,3 30,9
Perfectament 25,5 0 31,9 4,5 28,5 15,8 23,5 26,5
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap parlar? %  
Gens 43,9 46,4 33,5 67,2 42 59,8 17,8 49,4
Un poc 28,2 36,9 27,9 23,4 30,8 15,5 40,6 30,4
Prou bé 17,8 16,8 21,9 7,3 17,5 19,7 33,6 9,6
Perfectament 10 0 16,7 2,1 9,7 5 7,9 10,5
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap llegir? %  
Gens 39,4 63,1 45,1 58,8 35,5 55,4 6,3 30,3
Un poc 28,3 23,1 17,1 29,6 29,5 25,1 33,8 45,4
Prou bé 22,5 13,7 25,4 9,6 22,8 16 51,5 16,9
Perfectament 9,7 0 12,4 2,1 12,2 3,5 8,4 7,5
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap escriure? %  
Gens 60,4 76,9 54,9 81,3 58,2 82,3 16,5 58,6
Un poc 23 23,1 15,8 12,5 24,9 14,6 43,6 21,7
Prou bé 10,4 0 15,3 4,1 9,5 1,2 32,1 12,2
Perfectament 6,2 0 14 2,1 7,4 1,9 7,8 7,5
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0