Coneixement del valencià per situació laboral
Total Empresari  Empresari Membre  Treballador Treballador  Treballador  Parat Parat  Jubilat Busca 1ª No
amb assal. sense assal. coop.treb. fix a sou, etc ev.a sou,etc sense remun. amb subsidi sense subsidi pensionista ocupació correspon
Entén? %  
Gens 14,4 17,4 15,1 11,2 13 21,2 22,8 21,8 14,6 17 9,6 9,7
Un poc 27,9 25,9 29,2 6,3 26 24,6 42,3 44,4 37,4 30,1 29,9 27,6
Prou bé 32,2 18,8 28,8 33,3 32,6 39,6 29,2 24,2 22,5 23,9 41,8 41
Perfectament 25,5 37,9 26,9 49,2 28,4 14,6 5,8 9,6 25,5 29 18,8 21,6
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap parlar? %  
Gens 43,9 42,1 54,3 31,4 43,5 43,1 40,5 48,4 53,3 51 27 36,7
Un poc 28,2 22,9 29,1 38,2 28,9 33,1 53,7 36,2 22,2 21,7 28,8 29,4
Prou bé 17,8 14,6 8 18,9 17,7 19,8 5,8 15,4 15,8 11,7 30 25,6
Perfectament 10 20,4 8,6 11,5 9,9 3,9 0 0 8,7 15,6 14,2 8,2
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap llegir? %  
Gens 39,4 37,3 51,7 26,3 36 40 54,4 36,6 46,5 55,2 26,4 27,7
Un poc 28,3 24,8 22,8 19,3 28 35,7 35,3 44,8 20,8 24,1 15,8 32,1
Prou bé 22,5 19,4 15,5 41,3 23,7 17,6 10,3 15,5 26,3 10,6 47,9 32,4
Perfectament 9,7 18,5 10,1 13,2 12,2 6,7 0 3,2 6,4 10,2 9,9 7,8
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sap escriure? %  
Gens 60,4 57,1 77 53 60,4 53 73,1 49,8 64,6 78,7 36,4 46,5
Un poc 23 20 15,2 30,7 20,3 35,1 21,1 37,1 19,1 13,5 19,5 29,9
Prou bé 10,4 4,4 4,2 9,3 11 9,7 5,8 10 16,3 2,5 33,8 17
Perfectament 6,2 18,5 3,7 6,9 8,3 2,2 0 3,2 0 5,3 10,3 6,5
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0