Coneixement del valencià per temps de residència a Espanya
                 
Un poc+Bastant bé+Perfectament 
        Entén 
       Sap parlar
Sap llegir
      Sap escriure
 
   
Bastant bé+Perfectament
Entén
Sap parlar
Sap llegir
       Sap escriure