Mapa d'Alacant per districtes
Font: Oficina d'estadística de l'Ajuntament d'Alacant