Coneixement del valenciŕ per districtes
Total Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 Districte 8
Entén?(%)  
Gens 14,4 12,8 9,2 14,3 14,4 22,4 13,6 18 12,1
Un poc 27,9 23 25,1 27,8 27,4 37,1 28,5 30,9 23,9
Prou bé 32,2 34,2 38,9 28,3 36,5 20,4 25,7 35,9 36,2
Perfectament 25,5 29,9 26,8 29,6 21,8 20,2 32,1 15,2 27,8
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 Districte 8
Sap parlar?(%)  
Gens 43,9 34,4 32,6 48,4 40,9 67,7 39,4 53,5 38,1
Un poc 28,2 30,6 37,8 26,1 28,8 15,8 30 23,6 31,5
Prou bé 17,8 23,7 18,3 15,2 21,8 8,4 15,6 16,6 21,6
Perfectament 10 11,3 11,3 10,4 8,5 8 14,9 6,3 8,8
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 Districte 8
Sap llegir?(%)  
Gens 39,4 24,2 26,4 46,9 34 54,7 40,2 58,5 32,2
Un poc 28,3 28,5 36,1 22,8 32,2 23,7 28 22,8 29,9
Prou bé 22,5 34,5 25 19,7 26,3 12,6 18,8 14 29,1
Perfectament 9,7 12,8 12,5 10,5 7,6 9 13,1 4,6 8,8
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 Districte 8
Sap escriure?(%)  
Gens 60,4 43,9 47,1 69,8 54,7 79,5 58,6 73,5 56,8
Un poc 23 33,5 30,5 20,3 25,4 8,3 22,9 19,2 23,8
Prou bé 10,4 15,7 14,9 7,1 14,4 5,3 7,9 4,1 12,6
Perfectament 6,2 6,9 7,5 2,8 5,5 6,9 10,6 3,1 6,8
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0