Coneixement del valenciŕ per nacionals i estrangers
Total Espanyol Estranger
Entén? (%)  
Gens 14,4 11,4 39,5
Un poc 27,9 26,2 41,8
Prou bé 32,2 34,4 13,7
Perfectament 25,5 28 5,1
Sap parlar? (%)  
Gens 43,9 40,1 75,6
Un poc 28,2 29,2 19,8
Prou bé 17,8 19,5 4,1
Perfectament 10 11,1 0,5
Sap llegir? (%)  
Gens 39,4 36,1 67,1
Un poc 28,3 28,5 26,9
Prou bé 22,5 24,6 5,4
Perfectament 9,7 10,8 0,6
Sap escriure? (%)  
Gens 60,4 57,6 83,5
Un poc 23 24,2 13,4
Prou bé 10,4 11,3 3,2
Perfectament 6,2 6,9 0