Coneixement del valencià per procedència del pare
Zona Zona Balears/
Total valencianoparlant castellanoparlant Catalunya Altres CCAA A l´estranger Ns/Nc
Entén? (%)  
Gens 14,4 4,1 6,8 13,7 20,3 38,8 16,8
Un poc 27,9 20,8 19,4 22,3 35,7 42,1 8,5
Prou bé 32,2 38,2 43,1 48,5 26,7 12,8 10,5
Perfectament 25,5 37 30,7 15,5 17,4 6,3 64,2
Sap parlar? (%)  
Gens 43,9 25,4 26,1 41,6 61,3 75,3 29
Un poc 28,2 28,4 39 33,4 23,9 19,6 23,4
Prou bé 17,8 26,2 25,2 15,9 11,2 4,5 3,3
Perfectament 10 20,1 9,6 9,2 3,6 0,7 44,3
Sap llegir? (%)  
Gens 39,4 27,6 24,4 28,3 51 67 24,4
Un poc 28,3 29,4 31,2 38,1 27,5 22,5 21,7
Prou bé 22,5 24,9 35,6 24,5 16,9 9,3 6
Perfectament 9,7 18,1 8,8 9,2 4,6 1,3 47,9
Sap escriure? (%)  
Gens 60,4 52,9 43,8 52,5 71,8 81,4 35
Un poc 23 23 34,1 22,5 18,5 14,8 20,7
Prou bé 10,4 12,7 16,4 15,9 7,2 3,7 0
Perfectament 6,2 11,4 5,7 9,2 2,5 0 44,3
Coneixement del valencià per procedència de la mare
Zona Zona Balears/
Total valencianoparlant castellanoparlant Catalunya Altres CCAA A l´estranger Ns/Nc
Entén? (%)  
Gens 14,4 4,8 7,4 19,3 19,9 36,8 14,6
Un poc 27,9 18,4 19 44,3 36,4 44,5 14,1
Prou bé 32,2 38,2 43 23,3 27,2 11,6 9,7
Perfectament 25,5 38,5 30,6 13 16,5 7,1 61,6
Sap parlar?(%)  
Gens 43,9 24,4 25,2 63,6 61,9 75,9 31,7
Un poc 28,2 27 40 12,2 24,3 20,7 16,7
Prou bé 17,8 26,7 26,7 24,2 10,1 2,9 3,7
Perfectament 10 21,8 8,1 0 3,8 0,6 47,9
Sap llegir? (%)  
Gens 39,4 26 24,8 63,6 51,7 65 32,6
Un poc 28,3 28,7 31,2 0 28 25,5 12,8
Prou bé 22,5 27,3 34 36,4 15,9 8,3 6,6
Perfectament 9,7 18,1 10 0 4,5 1,2 47,9
Sap escriure? (%)  
Gens 60,4 50,9 43,9 63,6 73,3 79,8 42,7
Un poc 23 23,8 34,4 25,2 17,4 16,5 9,3
Prou bé 10,4 13,1 16 11,2 7,1 3,1 4,3
Perfectament 6,2 12,2 5,7 0 2,2 0,6 43,6