Coneixement del valenciŕ per lloc de naixement
Zona Zona Balears/
Total valencianoparlant castellanoparlant Catalunya Altres CCAA A l´estranger Ns/Nc
Entén? %  
Gens 14,4 6,2 5,3 16 25,1 39,5 16,6
Un poc 27,9 22,4 20,6 9,8 38,6 41,8 13,1
Prou bé 32,2 37,2 42,7 44,8 21,8 13,7 3,9
Perfectament 25,5 34,2 31,3 29,3 14,5 5,1 66,4
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0
Sap parlar? %  
Gens 43,9 29,4 26,3 42,8 70,4 75,6 35,3
Un poc 28,2 28,3 38,6 0 20,6 19,8 9,8
Prou bé 17,8 24,5 25,8 27,9 5,4 4,1 20,2
Perfectament 10 17,7 9,3 29,3 3,6 0,5 34,7
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0
Sap llegir? %  
Gens 39,4 29,7 22,8 42,8 60,3 67,1 23,2
Un poc 28,3 30,7 30,8 0 23,9 26,9 22
Prou bé 22,5 24,7 35,6 27,9 11,4 5,4 20,2
Perfectament 9,7 15 10,8 29,3 4,3 0,6 34,7
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0
Sap escriure? %  
Gens 60,4 52,9 42,1 42,8 82,6 83,5 49,8
Un poc 23 24,8 34,7 9,8 11,6 13,4 11,7
Prou bé 10,4 12,4 16,7 18,1 3,4 3,2 9,9
Perfectament 6,2 9,8 6,4 29,3 2,4 0 28,6
NS/NC 0 0 0 0 0 0 0