Organismos

Portales

Unidades Especializadas de Orientación

Unidades Especializadas de Orientación

  • Les UEO són equips interprofessionals de suport als centres educatius per a l’assessorament i la intervenció directa en els casos que requereixen un nivell d'especialització major.
  • S’especialitzen en els àmbits següents: convivència i conducta, igualtat i diversitat, trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials: auditives i visuals, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
  • Donen cobertura a tot el territori i s’ubiquen a les ciutats de: Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Dénia, Alacant i Elx.
  • Ofereixen assessorament, intervenció i recursos, complementant les intervencions que, des de la proximitat, realitzen els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

 

Ámbitos de especialización


Convivencia y conducta


Igualdad y diversidad


DEA-TDAH


Discapacidad sensorial


Discapacidad motriz


Altas capacidades intelectuales


Discapacidad intelectual


TEA

 

ÍNDICE

CONTACTO

Contacto

PERFILES PROFESIONALES

Perfiles profesionales

CONTENIDOS DE LAS UEO
 

UEO ALICANTE (Igualdad y diversidad y Conducta y convivencia)

Publicaciones (Igualdad y diversidad)

Publicaciones (Conducta y convivencia)

Conmemoración del 17 de mayo "Día internacional contra la LGTBIfobia(Nuevo)

Conmemoración del 2 de mayo "Dia internacional contra el acoso escolar" 

Conmemoración del 25 de noviembre "Día internacional contra la violencia hacia las mujeres"

 

 

UEO CASTELLÓ (Discapacidad motriz) 

Publicaciones

Conmemoración del 29 de febrero "Día internacional de les enfermedades raras" 

 

 

UEO DÉNIA (Dificultades de aprendizaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad)

 

Publicaciones

Anteriores

Conmemoración del 27 de octubre "Día nacional del TDAH"

Conmemoración del 8 de octubre "Día internacional de la dislexia"

 

 

UEO ELX (Discapacidad sensorial, auditiva y visual)

 

Publicaciones

Conmemoración de la "Semana internacional de las personas sordas 2023" 

Conmemoración de la "Semana internacional de las personas sordas 2022" 

 

 

UEO VALÈNCIA (Igualdad y diversidad y trastorno del espectro del autismo) 

 

Publicaciones

Conmemoración del 2 de abril "Día mundial de concienciación sobre el autismo" 

Conmemoración del 2 de abril "Día mundial de la concienciación del autismo" 

 

 

UEO XÀTIVA (Altas capacidades intelectuales y discapacidad intelectual)


 

Publicaciones altas capacidades intelectuales

Publicaciones discapacidad intelectual

Conmemoración del "Día internacional de las altas capacidades 2024" 

Conmemoración del "Día internacional de las personas con discapacidad 2023" 

Destacado. Acróstico AACC

Conmemoración del 3 de diciembre "Dia internacional de las persones con discapacidad" 

REVISTA UEO

 

Estrategias para el primer ciclo de Educación Infantil

Noviembre 2022  N.2

Procesos de acogida en Educación Infantil

Septiembre 2022  N.1

Procesos de acogida en Educación Infantil Dosier para las familias

Septiembre 2022  N.1

 

El programa de unidades de acompañamiento y orientación está financiado a cargo de: