Unidades Especializadas de Orientación

Unidades Especializadas de Orientación

  • Les UEO són equips interprofessionals de suport als centres educatius per a l’assessorament i la intervenció directa en els casos que requereixen un nivell d'especialització major.
  • S’especialitzen en els àmbits següents: alteracions greus de la convivència i la conducta, igualtat i diversitat, trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials: auditives i visuals, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
  • Donen cobertura a tot el territori i s’ubiquen a les ciutats de: Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Dénia, Alacant i Elx.
  • Ofereixen assessorament, intervenció i recursos, complementant les intervencions que, des de la proximitat, realitzen els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

REVISTA UEO

 

Estrategias para el primer ciclo de Educación Infantil

Noviembre 2022  N.2 

 

 

 

Procesos de acogida en Educación Infantil

Septiembre 2022  N.1

Procesos de acogida en Educación Infantil Dosier para las familias

Septiembre 2022  N.1

 

 

CONTINGUTS DE LES UEO
 

UEO DÉNIA (Dificultats d'aprenentatge i trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat)

 

Publicaciones

Conmemoración del 27 de octubre "Día nacional del TDAH" 

Conmemoración del 8 de octubre "Día internacional de la dislexia" 

 

UEO ELX (Discapacitat sensorial, auditiva i visual)

 

Publicaciones

Conmemoración de la "Semana internacional de las personas sordas" 

 

 

UEO XÀTIVA (Altes capacitats intel·lectuals i discapacitat intel·lectual)


 

 

Conmemoración del 3 de diciembre "Dia internacional de las persones con discapacidad" (Nuevo)

 

El programa de unidades de acompañamiento y orientación está financiado a cargo de: