ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO, INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y A DISTANCIA 2022

INCIDÈNCIA MEMÒRIA ESTADES

INCIDÈNCIA MEMÒRIA ESTADES

A causa d'una incidència amb la supressió del correu @gva.es molts/as participants no han pogut accedir al seu correu personal amb el que no han pogut realitzar la memòria d'Estades a l'Estranger. 
Per a poder realitzar la memòria en aquests casos, la SGFP ha decidit que tots els/as afectats/as es descarreguen la memòria en aquest enllaç, l'emplenen i l'envien per correu electrònic a l'adreça formacioestranger@gva.es el termini per a realitzar aquest tràmit, lògicament, s'àmplia fins al dia 10 d'octubre. Discolpeu pels inconvenients derivats d'aquesta incidència informàtica.

Memòria

 

Termini per omplir la memòria final del Programa d’Estades a l’Estranger

Termini per omplir la memòria final del Programa d’Estades a l’Estranger

Segons l'apartat Onze punt 2 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, s'informa que una vegada finalitzat els cursos de formació del programa d'Estades a l'Estranger s'obrirà des del dia 20 al 30 de setembre el termini per a emplenar telemàticament la memòria accedint al tràmit mitjançant la plataforma OVIDOC.

REUNIONS INFORMATIVES ADJUDICATS

REUNIONS INFORMATIVES ADJUDICATS

Una vegada finalitzat el termini de confirmació i renúncia, es procedeix a generar els llistats d'adjudicats juntament amb els participants inclosos de les llistes d'espera. Des d'ahir dia 9 les empreses que gestionen aquestes estades formatives estan comunicant als participants els detalls concrets d'aquests programes. Recordeu consultar tant el correu @edu.gva.es com el @gva.es. 

Reunions informatives per grups:

Dilluns dia 20 de juny
Professorat FP Estades a l'Estranger Finlàndia 17:00hrs
Professorat FP Estades en l'Estranger Països Baixos 17:45hrs
Professorat FP Estades a l'Estranger Malta18:30hrs
Professorat FP Estades en l'Estranger UK/Irlanda 19:15hrs


Dimarts dia 21 de juny

Torn de matí:
Professorat de Secundària/ EOI Estades a l'Estranger a les 10:00hrs
Professorat Infantil i Primària Estades a l'Estranger a les 11:00hrs 

Torn de vesprada:
Professorat de Secundària/ EOI Estades a l'Estranger a les 17:30hrs
Professorat Infantil i Primària Estades a l'Estranger a les 18:30hrs 

Dimecres dia 22 de juny

Torn de matí:
Professorat de Secundària/ EOI Immersió Lingüística a les 10:00hrs
Professorat Infantil, Primària i FP Immersió Lingüística a les 11:00hrs 

Torn de vesprada:
Professorat de Secundària/ EOI Immersió Lingüística a les 17:30hrs
Professorat Infantil, Primària i FP Immersió Lingüística a les 18:30hrs 

Dijous dia 23 de juny
Torn de matí:

Tot el Professorat que participa en el programa d'immersió lingüística a distància a les 10:00hrs
Torn de vesprada:
Tot el Professorat que participa en el programa d'immersió lingüística a distància a les 17:30hrs

 Els enllace a aquestes reunions s'enviaran per correu electrònic al correu que figura en el tràmit d'Estades a l'Estranger en OVIDOC (compte de correu @gva.es) els dies previs a aquestes reunions.
 

Adjudicacions i periode de confirmació i renúncia

Adjudicacions i periode de confirmació i renúncia

Una vegada publicats els llistats definitius. Des del dia de hui s'han realitzat les adjudicacions. Per tant, s'obri el termini de 9 dies de confirmació i renúncia a aquestes adjudicacions. De no aparéixer en el tràmit de OVIDOC la pestanya d'adjudicació és perquè el/la docent està en llista d'espera. Una vegada finalitzat el termini de confirmació i renúncia el programa cobrirà les renúncies amb els/as participants de la llista d'espera.

Tant els destins com les dates concretes de les estades no es sabran fins després període de confirmació i renúncia ja que aquesta informació depén de les empreses que gestionen el programa i aquestes fins i tot no estan en disposició de proporcionar-nos aquestes dades.

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

 

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius de sol·licituds admeses, ordenades segons els criteris de priorització, i el llistat definitiu de sol·licituds excloses.

 

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació juliol Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació agost Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L’ESTRANGER:

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger juliol Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger agost Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Formació Professional

Llistat d’admesos definitius curs a distància Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’exclosos definitius

 

Vista la proposta de la Subdirecció General de Formació del Professorat, el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional aprovarà els llistats d'adjudicats, incloent-hi els llistats d'espera i els llistats de persones excloses. A partir d'aqueix moment, el professorat adjudicat disposarà d'un període de nou dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació dels llistats definitius en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a confirmar o renunciar a la plaça mitjançant la plataforma OVIDOC.

LLISTAT ADMESOS PROVISIONALS

LLISTAT ADMESOS PROVISIONALS

Publicació dels llistats provisionals per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Segons l'apartat Nové punt 1 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats provisionals de sol·licituds admeses, ordenades segons els criteris de priorització, i el llistat provisional de sol·licituds excloses.

ADMESOS PROVISIONALS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Infantil Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Infantil Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària No Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Primària No Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària No Lingüística Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Educació Secundària No Lingüística Agost

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Escola Oficial d’idiomes Juliol

Llistat d’admesos provisionals Immersió Lingüística Escola Oficial d’idiomes Agost

ADMESOS PROVISIONALS ESTADES A L’ESTRANGER:

Llistat d’admesos provisionals estades a l'Estranger Educació Infantil juliol

Llistat d’admesos provisionals estades a l'Estranger Educació Infantil agost

Llistat d’dmesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària Lingüística juliol

Llistat d’dmesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària No Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Primària No Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària No Lingüística juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Educació Secundària No Lingüística agost

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Escola Oficial d’idiomes juliol

Llistat d’admesos provisionals Estades a l'Estranger Escola Oficial d’idiomes agost

ADMESOS PROVISIONALS CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Infantil

Llistat d’dmesos provisionals curs a distància Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Formació Professional

Llistat d’admesos provisionals curs a distància Escola Oficial d’idiomes

 

Llistat d’exclosos provisionals 

Les persones sol·licitants podran comprovar en la plataforma OVIDOC la seua inclusió en els llistats provisionals. S’obrirà un període de 7 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquests llistats en el web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a presentar al·legacions telemàticament en aquesta plataforma.

SORTEO PARA RESOLVER LOS POSIBLES EMPATES

SORTEO PARA RESOLVER LOS POSIBLES EMPATES

PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE REALIZARÁ EL SORTEO PARA RESOLVER LOS POSIBLES EMPATES

 

Según aquello que establece la RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se convoca la realización de estancias formativas al extranjero, de inmersión lingüística en territorio nacional y de cursos en inglés a distancia para el profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y profesorado especialista de inglés de las EOI de centros públicos y privados concertados, situados en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, y el acuerdo de la Comisión de Selección y Seguimiento, se establece el siguiente procedimiento para resolver los posibles empates al aplicar los criterios de priorización que figuran en el anexo II de esta resolución para la elaboración de los listados provisionales de participantes.

 

1. El día 6 de mayo de 2022 a las 9:30 horas, al salón de actos de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, al Avenida Campanario, número 32 de València, se elegirá de manera aleatoria un número de entre el rango de solicitudes de participación recibidas.

 

2. Los solicitantes de las estancias al extranjero que esteiguen en situación de empate al aplicar los criterios de priorización establerts en la RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022 se ordenarán en orden ascendente, mediante un número elegido por sorteo de entre el rango de solicitudes de participación recibidas.

Una vez realizado el sorteo, la comisión de seguimiento y evaluación del proceso, mujer fe que el número resultante ha sido el 3220

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2022

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ ESTADES A L'ESTRANGER 2022

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat, us comuniquem que hui s'ha publicat RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

El termini per a realitzar la inscripció començarà el dia 19 d'abril i finalitzarà el dia 29 d'abril de 2022 a les 23.59 hores.

 

El personal docent que desitge participar haurà d'emplenar la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o a través de sistema Cl@ve.

 

Punxa ací per a visualitzar el vídeo promocional d'estades a l’estranger 2022.

CERTIFICACIÓN CURSO

CERTIFICACIÓN CURSO

Una vez finalizado el curso de formación de Inmersión lingüística online, se va a proceder durante el mes de febrero a la certificación del mismo. Esta se realizará de oficio con lo que los participantes no han de realizar ningún trámite. Si se resultó APTO en el mismo recibirán un correo electrónico con el certificado en PDF y de manera automática aparecerá en la cuenta de formación del participante

Reunión informativa Programa de Inmersión Lingüística Lote 1 (Ed. Infantil y Ed. Primaria)

Reunión informativa Programa de Inmersión Lingüística Lote 1 (Ed. Infantil y Ed. Primaria)

Se convoca a la reunión informativa de inicio del Programa de Inmersión Lingüística a los participantes de las modalidades de Educación Infantil y de Educación primaria que, por motivos ajenos a nuestra voluntad,  no pudieron realizar el primer módulo durante los meses de julio y agosto. Finalmente, la empresa que gestionará dichos grupos será ASTEX, S.L quien informará a los participantes de los aspectos más importantes para comenzar el curso. La reunión tendrá lugar el próximo lunes día 6 de septiembre a las 17:00hrs, el enlace a la misma se ha enviado por correo electrónico a cada uno de los participantes.
 

INCIDENCIA LOTE 1

INCIDENCIA LOTE 1

Debido a una incidencia con la empresa organizadora del Lote 1 del contrato del Programa de Inmersión Lingüística, encargada de gestionar la formación a los/las participantes de las modalidades de Educación Infantil, Educación Primaria No lingüística y Primaria inglés, el comienzo del Módulo 1 se va a retrasar unos días. En breve os comunicaremos la resolución de dicha incidencia a través del correo electrónico. Lamentamos las molestias ocasionadas.

Reuniones informativas previas al comienzo del Programa de Inmersión Lingüística

Reuniones informativas previas al comienzo del Programa de Inmersión Lingüística

Reuniones informativas previas al comienzo del Programa de Inmersión Lingüística
 
Las reuniones informativas para los participantes del Programa de Inmersión Lingüística tendrán lugar el miércoles día 30 de junio por videoconferencia. Los horarios de las mismas serán los siguientes:
 
- A las 10:00h los participantes de los cuerpos de Educación Infantil, Educación Primaria (No Lingüística e Inglés)
 
- A las 11:00h los participantes de los cuerpos de Educación Secundaria (No Lingüística e Inglés) y E.O.I.
 
- A las 12:00h los participantes de Formación Profesional
 
Los/las participantes recibirán, a partir de hoy, el enlace a la sala de reuniones por correo electrónico

Listado de adjudicaciones

Listado de adjudicaciones

Según el apartado Noveno punto 3 de la RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se convoca la realización del programa de inmersión lingüística en inglés a distancia, publicamos mediante la plataforma OVIDOC las adjudicaciones para poder participar en el programa. Las adjudicaciones se podrán consultar solo de forma telemática para cumplir así con la ley de protección de datos.
Desde este momento, el personal docente adjudicado tendrá hasta el día 12 de junio para confirmar o renunciar a la plaza.
A partir del dia 14 de junio las empresas organizadoras contactarán con los/las participantes vía correo electrónico.

Publicación de los listados definitivos por modalidades (admitidos)

Publicación de los listados definitivos por modalidades (admitidos)

Según el apartado Noveno punto 2 de la RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021 de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación profesional, por la cual se convoca la realización del programa de inmersión lingüística en inglés a distancia, publicamos los listados definitivos de admitidos y excluidos para poder participar en el mismo.
 
 
En los próximos días se publicarán los listados de adjudicaciones (apartado Noveno punto 3 de la Resolución de 23 de abril de 2021). Desde el momento de esta publicación se abrirá el plazo de nueve días naturales, al cual hace referencia la convocatoria en su apartado noveno punto 3, para confirmar o renunciar.
 

PUBLICACIÓN LISTADO ADMITIDOS PROVISIONALES

PUBLICACIÓN LISTADO ADMITIDOS PROVISIONALES

 
 
 
 
 
 
 
Según el Apartado Noveno punto 1 de la RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la realización del programa de inmersón lingüística en inglés a distancia para el profesorado, se abre un período de 8 días naturales, a contar desde el día siguiente de esta publicación para presentar alegaciones telemáticamente en la plataforma OVIDOC. (ovidoc.edu.gva.es)

Resultado del Sorteo

Resultado del Sorteo

El número que ha salido en el sorteo público llevado a cabo hoy, lunes 24 de mayo a las 10:00 horas en el salón de actos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte , ha sido el 278.

SORTEO DESEMPATE SOLICITUDES

SORTEO DESEMPATE SOLICITUDES

El próximo lunes día 24 de mayo las 10.00 horas en el salón de actos de la Conselleria de Educación (Avda. de Campanar 32, Valencia), tendrá lugar el sorteo público para elegir el número de desempate dentro el rango de solicitudes recibidas, tal y como indica el apartado octavo punto 2 de la RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021.
 
Una vez hecho el sorteo publicaremos el número de desempate así como los listados provisionales de admitidos y excluidos.