Te interesa

Portales

Organismos

Resultats del Padró d’habitants de 1986

Resultats del Padró d’habitants de 1986

Fitxa tècnica
    La documentació estadística del Padró Municipal d'Habitants de 1986 arreplega un informació molt valuosa del grau de coneixement del valencià, encara que no permet observar-ne analíticament el fet lingüístic
  • [ Ha estat convenient realitzar una explotació addicional que permeta una interpretació més analítica dels resultats a fi d'obtindre major rigor estadístic sobre el grup de coneixement del valencià en els distints grups socials i segments de població existents a la nostra Comunitat ]

UNIVERS: Habitants de la Comunitat Valenciana, segons el Padró municipal d'habitants de 1986

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA:

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC:

INTERVAL DE CONFIANÇA:

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1988

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:

TREBALL DE CAMP: IVE (explotació estadística del Padró) | INSTITUTO EMER (metodologia operativa de treball i d'anàlisi)

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

1. GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
GRAU DE CONEIXEMENT
DEL VALENCIÀ
Municipis
valencianoparlants
Municipis
castellanonoparlants
TOTAL
Entenen
84,1 %
22,6 %
77,1 %
Saben parlar-lo
55,2 %
 4,4 %
49,5 %
Saben llegir-lo
27,1 %
 3,0 %
24,3 %
Saben escriure'l
 7,8 %
 0,8 %
 7,0 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més
 
SEGONS EDAT
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
De 3 a 9 anys
59,2 %
34,5 %
12,2 %
 5,4 %
De 10 a 14 anys
76,4 %
44,5 %
35,1 %
18,6 %
De 15 a 19 anys
79,7 %
47,2 %
35,3 %
16,3 %
De 20 a 29 anys
80,6 %
48,1 %
30,0 %
 8,0 %
De 30 a 39 anys
81,7 %
49,7 %
27,8 %
 5,7 %
De 40 a 49 anys
81,1 %
53,0 %
24,2 %
 4,0 %
De 50 a 64 anys
79,3 %
55,8 %
20,6 %
 3,0 %
65 anys o més
76,2 %
58,3 %
14,6 %
 2,3 %
TOTAL
77,1 %
49,5 %
24,3 %
 7,0 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més
 
SEGONS SEXE
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Home
77,7 %
50,6 %
25,9 %
 7,5 %
Dona
76,6 %
48,4 %
22,9 %
 6,6 %
TOTAL
77,1 %
49,5 %
24,3 %
 7,0 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més
 
SEGONS TIPUS D'ACTIVITAT
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Econòmicament activa
82,0 %
52,8 %
28,5 %
 6,4 %
 Població ocupada
82,8 %
55,1 %
29,2 %
 6,5 %
 Població aturada
79,0 %
44,1 %
26,0 %
 6,3 %
 Busquen 1ª ocupació
77,5 %
41,3 %
30,6 %
 9,4 %
 Han treballat
79,7 %
45,4 %
23,9 %
 4,9 %
Econòmicament inactiva
77,7 %
51,9 %
20,9 %
 4,8 %
 Població rendista/ jubilada
76,3 %
57,6 %
14,9 %
 2,3 %
 Escolar/ estudiant
84,4 %
50,2 %
46,3 %
22,4 %
 Treball domèstic
77,3 %
49,1 %
18,7 %
 2,3 %
 Altres inactius
73,1 %
46,2 %
19,8 %
 4,0 %
Altres
79,8 %
47,2 %
28,3 %
 8,4 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 16 anys o més
 
SEGONS FORMACIÓ
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Analfabetisme
60,6 %
30,8 %
-
-
Sense títol
75,9 %
49,6 %
18,5 %
 5,9 %
Ensenyament bàsic
82,6 %
54,3 %
28,1 %
 6,2 %
Ensenyament mitjà
84,0 %
49,2 %
43,6 %
13,4 %
Ensenyament superior
85,8 %
55,4 %
54,5 %
22,7 %
Sense classificar
78,0 %
50,8 %
44,5 %
12,6 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 16 anys o més
 
SEGONS LLOC DE NAIXEMENT
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Comunitat Valenciana
81,6 %
60,3 %
28,8 %
 8,6 %
 Alacant
65,9 %
46,3 %
16,6 %
 5,5 %
 Castelló
93,0 %
76,4 %
32,1 %
 9,9 %
 València
87,8 %
64,6 %
35,1%
10,1 %
Catalunya
86,5 %
59,2 %
37,1 %
12,3 %
Balears
77,2 %
36,3 %
26,3 %
 7,3 %
Resta d'Espanya
64,2 %
14,9 %
 9,1 %
 1,5 %
Estranger
52,6 %
26,5 %
16,3 %
 5,3 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més
 
SEGONS GRANDÀRIA MUNICIPAL
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Habitants
Menys de 2.000
80,7 %
66,6 %
22,3 %
 6,5 %
De 2.000 a 5.000
83,0 %
71,2 %
22,7 %
 7,7 %
De 5.000 a 20.000
76,6%
57,5 %
24,4 %
 8,6 %
De 20.000 a 50.000
81,5 %
53,6 %
23,9 %
 8,2 %
De 50.000 a 100.000
64,6 %
40,2 %
16,7 %
 5,5 %
De 100.000 a 500.000
76,3 %
36,9 %
27,3 %
 5,7 %
Capitals
província
Alacant
56,2 %
21,5 %
12,0 %
 3,4 %
Castelló
87,5 %
56,3 %
32,5 %
 8,3 %
València
82,1%
39,7 %
36,3 %
 6,7 %

2. EL VALENCIÀ ATENENT A CRITERIS TERRITORIALS
 
RESIDÈNCIA
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
Alacant (província)
60,6 %
36,5 %
13,1 %
 4,4 %
 Alacant (capital)
56,2 %
21,5 %
12,0 %
 3,4 %
Castelló (província)
90,3 %
67,0 %
28,7 %
 8,7 %
 Castelló (capital)
87,5 %
56,3 %
32,5 %
 8,3 %
València (província)
84,0 %
53,4 %
30,0 %
 8,2 %
 València (capital)
82,1 %
39,7 %
36,3 %
 6,7 %
 
Comarques
Entenen
Saben parlar-lo
Saben escriure'l
ALACANT
el Comtat
98,5 %
91,7 %
15,9 %
l'Alcoià
92,9 %
68,6 %
 7,7 %
l'Alt Vinalopó
56,2 %
21,5 %
 3,4 %
el Vinalopó Mitjà
33,8 %
18,0 %
 2,6 %
la Marina Alta
85,9 %
75,4 %
11,0 %
la Marina Baixa
72,9 %
48,6 %
 7,5 %
l'Alacantí
60,1 %
26,2 %
 3,4 %
el Baix Vinalopó
76,3 %
39,9 %
 2,9 %
el Baix Segura
 6,7 %
 2,4 %
 0,4 %
CASTELLÓ
els Ports
96,2 %
92,3 %
 9,9 %
l'Alt Maestrat
99,2 %
93,2 %
 6,4 %
el Baix Maestrat
96,5 %
85,2 %
11,0 %
l'Alcalatén
97,8 %
86,4 %
 8,0%
la Plana Alta
89,3 %
62,4 %
 8,4 %
la Plana Baixa
94,8 %
72,1 %
 9,7 %
l'Alt Palància
52,9 %
 7,4 %
 1,8 %
l'Alt Millars
55,2 %
 4,3 %
 0,9 %
VALÈNCIA
el Racó d'Ademús
 6,3 %
 1,4 %
 0,3 %
els Serrans
44,8 %
 4,6 %
 0,8 %
el Camp de Túria
94,0 %
76,4 %
 8,2 %
el Camp de Morverdre
83,5 %
44,9 %
 6,0 %
l'Horta Nord
88,1 %
57,3 %
 8,6%
l'Horta Oest
74,6 %
32,9 %
 6,0 %
València
82,1 %
39,7 %
 6,7 %
l'Horta Sud
89,7 %
59,9 %
10,5 %
la Plana d'Utiel-Requena
13,4 %
 2,7 %
 1,1 %
la Foia de Bunyol
54,1 %
 9,0 %
 1,6 %
la Vall d'Aiora
15,6 %
 2,8 %
 0,6 %
la Ribera Alta
96,6 %
86,4 %
14,6%
la Ribera Baixa
97,4 %
89,9%
12,3 %
la Canal de Navarrés
74,0 %
10,9 %
 1,4 %
la Costera
97,9 %
87,2 %
10,7 %
la Vall d'Albaida
98,3 %
90,7 %
13,2 %
la Safor
97,7 %
86,3 %
12,0 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més | Les comarques castellanoparlants consten en color grisenc (excepte l'Alt Vinalopó i Vinalopó Mitjà que són lingüísticament mixtes)

3. CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ SEGONS CLASSIFICACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL MUNICIPI
 
Grau de coneixement segons....
Entenen
Saben parlar-lo
Sabe llegir-lo
Saben escriure'l
NIVELL
DE RENDA
familiar
(ptes)
Menys de 350.000
59,3 %
35,6 %
13,9 %
 4,1 %
De 350 a 500.000
79,9 %
55,2 %
22,6%
 7,5 %
Més de 500.000
79,4%
44,9 %
31,9 %
 7,3 %
ACTIVITAT
SECTORIAL
predominant
Agrícola
77,1 %
43,9 %
21,9 %
 6,9 %
Serveis
77,5 %
23,1 %
28,8%
 7,4 %
Indústria i comerç
77,1 %
32,3 %
19,9 %
 6,7 %
NIVELL
ADMTIU.
del municipi
Capital província
76,7 %
37,4 %
30,3 %
 6,1 %
Cap de comarca
78,1 %
56,7 %
22,7%
 7,6 %
Resta de municipis
75,4 %
49,9 %
20,0 %
 7,1 %
Unitat: percentatges sobre el total de la població de 3 anys o més

4. DADES GENERALS
 
Percentatge de població escolar / estudiantat que saben escriure en valencià per comarques
ALACANT
el Comtat
66,1 %
l'Alcoià
30,6 %
l'Alt Vinalopó
13,2 %
el Vinalopó Mitjà
 7,8 %
la Marina Alta
45,3 %
la Marina Baixa
31,3 %
l'Alacantí
 8,4 %
el Baix Vinalopó
 8,0 %
el Baix Segura
 0,7 %
CASTELLÓ
els Ports
54,2 %
l'Alt Maestrat
51,9 %
el Baix Maestrat
52,2 %
l'Alcalatén
30,1 %
la Plana Alta
27,4 %
la Plana Baixa
43,0 %
l'Alt Palància
 6,2 %
l'Alt Millars
12,0 %
VALÈNCIA
el Racó d'Ademús
 0,0 %
els Serrans
 2,9 %
el Camp de Túria
50,7 %
el Camp de Morverdre
17,7 %
l'Horta Nord
30,0 %
l'Horta Oest
17,3 %
València
15,0 %
l'Horta Sud
36,7 %
la Plana d'Utiel-Requena
 4,0 %
la Foia de Bunyol
 3,4 %
la Vall d'Aiora
 1,0 %
la Ribera Alta
44,6 %
la Ribera Baixa
46,9 %
la Canal de Navarrés
 5,5 %
la Costera
42,3 %
la Vall d'Albaida
53,3 %
la Safor
44,8 %
Les comarques castellanoparlants consten en color grisenc (excepte l'Alt Vinalopó i Vinalopó Mitjà que són lingüísticament mixtes)