Te interesa

Portales

Organismos

Encuesta sociológica a la ciudad de Valencia 1993

Encuesta sociológica a la ciudad de Valencia 1993


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents al municipi de València segons el Padró municipal de 1991

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: la mostra es distribuïx entre els 19 districtes municipals de València de forma directament proporcional a la població major de 15 anys resident en cadascun d'aquests. Dins de cada districte, les entrevistes corresponents es distribuïxen proporcionalment a la població dels seus barris i a les quotes de sexe i estrats d'edat reflectides en el Padró municipal d'habitants de 1991
Els districtes i el nombre d'entrevistes corresponents són els següents:

 • 01- Ciutat Vella (43)
 • 06- El Pla del Real  (46)
 • 11- Poblats Marítims (86)
 • 16- Benicalap (53)
 • 02- L'Eixample (73)
 • 07- L'Olivereta (79)
 • 12- Camins al Grau  (71)
 • 17- Pobles del Nord (9)
 • 03- Extramurs (82)
 • 08- Patraix (73)
 • 13- Algirós (78)
 • 18- Pobles de l'Oest (17)
 • 04- Campanar  (44)
 • 09- Jesús (74)
 • 14- Benimaclet (40)
 • 19- Pobles del Sud (25)
 • 05- La Saïdia (73)
 • 10- Quatre Carreres (100)
 • 15- Rascanya (64)

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria (random route).
Sistema de quotes (distribució per sexe i edat dels padrons municipals)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1992 (novembre)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SL

[  Preguntes 46 - 51 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 1110
  Gens / Un poc  
Bastant bé / Perfectament
Entén
10,3 %
89,6 %
Sap parlar
45,5 %
54,5 %
Sap llegir
51,8 %
48,2 %
Sap escriure
82,0 %
18,0 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 1111  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
15,0 %
 5,0 %
 4,0 %
 4,1 %
 3,1 %
 6,9 %
 3,8 %
Generalment valencià
 5,4 %
 8,0 %
 5,2 %
 4,7 %
 4,0 %
 7,5 %
 3,7 %
Més valencià que castellà
 2,1 %
 4,1 %
 3,1 %
 2,7 %
 2,3 %
 4,3 %
 2,4 %
Indistintament
 6,1 %
13,4 %
11,2 %
12,0 %
12,1 %
10,3 %
 8,7 %
Més castellà que valencià
 3,5 %
 8,4 %
 7,1 %
 7,6 %
 8,0 %
 7,5 %
 7,3 %
Generalment castellà
 7,4 %
12,1 %
10,6 %
 9,7 %
12,5 %
10,4 %
11,8 %
Sempre castellà
60,5 %
49,0 %
46,5 %
47,2 %
58,1 %
53,1 %
62,3 %
NS/NC
 0,0 %
 0,0 %
12,1 %
12,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
94,7 %
Anuncis publicitaris / propaganda
92,1 %
Textos festius / cartellets /fulls
79,3 %
Comunicacions / organism / fulls
64,4 %
Revistes / butlletins informatius
44,4 %
Llibres
33,9 %
Cap cosa
 4,5 %
NS/NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià
19,1 %
No
80,8 %
NS/NC
 0,1 %
Quan? Base: escriu (N:212)
Estudis
44,8 %
Per gust
 8,0 %
Treball
15,1 %
Sempre
 5,2 %
Notes personals
13,2 %
Altres
 4,7 %
Cartes
 6,1 %
NS/NC
 7,1 %

 
El valencià s'usa actualment en el municipi de València
Gens
 1,6 %
Poc
40,6 %
Normal
30,4 %
Bastant
22,6 %
Molt
 3,6 %
NS/NC
 1,5 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
55,7 %
66,0 %
Igual
29,4 %
25,7 %
Menys
10,2 %
 3,4 %
NS/NC
 4,6 %
 4,9 %