Te interesa

Portales

Organismos

El valenciano en la Administración local 1991

El valenciano en la Administración local 1991


Fitxa tècnica

UNIVERS: personal de la secretaria i/o responsables dels ajuntaments dels 393 municipis valencianoparlants de la Comunitat Valenciana

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 393 entrevistes

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: en els ajuntaments més grans, a conseqüència de la complexitat del qüestionari s'ha entrevistat a més d'una persona (gabinet d'alcaldia, personal traductor, cap de cursos, etc.) Pel que toca als ajuntaments més menuts, la tasca diària de secretaria és realitzada sovint pel personal administratiu (essent en aquest cas la persona entrevistada)

  •  I Regió d'Alacant:
  •  III Regió de València
  •  II Regió d'Alcoi-Gandia
  •  IV Regió de Castelló

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1991 (desembre 1990 - gener 1991)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI (Gandia)

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
nombre
Funcionariat i personal contractat
Càrrecs públics
NO ENTÉN
EL VALENCIÀ
1
 2,0 %
 0,3 %
2
-
-
3
 0,3 %
-
4
 0,3 %
 0,3 %
≥5
 3,6 %
-
Cap; Ns/Nc
93,9 %
99,5 %
NOMÉS L'ENTÉN
entén el valencià
i no sap parlar-lo
1
19,1 %
 5,1 %
2
 4,8 %
 3,3 %
3
 2,3 %
 1,8 %
4
 1,0 %
 0,5 %
≥5
18,8 %
 4,1 %
Cap; Ns/Nc
53,9 %
85,2 %
NOMÉS EL PARLA
el parla i
no sap escriure'l
1
15,5 %
 1,8 %
2
10,2 %
-
3
 7,1 %
 0,8 %
4
 4,1 %
 2,5 %
5
 3,1 %
12,2 %
6
 3,3 %
 8,1 %
7-10
 8,7 %
49,4 %
11-20
 8,9 %
23,7 %
21-30
 6,4 %
 1,0 %
30
24,9 %
-
Cap; Ns/Nc
 7,9 %
 0,5 %
SAP PARLAR
I
ESCRIURE'L
1
21,1 %
21,4 %
2
12,0 %
13,5 %
3
 6,6 %
 8,4 %
4
 2,5 %
 4,8 %
≥5
19,3 %
 5,9 %
Cap; Ns/Nc
38,4 %
46,1 %

 
Personal de Secretaria
No entén el valencià
 1,8 %
Entén el valencià / no sap parlar-lo
29,3 %
El parla / no sap escriure'l
42,7 %
Sap parlar-lo i escriure'l
26,2 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Ús del valencià (ORAL) a l'Ajuntament
Sempre
valencià
Normalment
valencià
Sempre
castellà
Normalment
castellà
Indistint.
Ns/Nc
Càrrecs
públics
Plenari
72,3 %
10,7 %
 1,5 %
 3,8 %
10,7 %
 1,0 %
Sessió Permanent
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
Sessió Comissions
53,2 %
 9,9 %
 1,3 %
 3,6 %
 7,9 %
24,2 %
Actes Públics
67,7 %
17,6 %
 1,8 %
 4,1 %
 8,1 %
 0,8 %
Funcionariat i
Personal contractat
Entre valencianoparlants
85,8 %
 6,6 %
 1,3 %
 1,0 %
 0,8 %
 4,6 %
De valencià a castellà
 2,8 %
 9,2 %
15,0 %
17,0 %
 7,4 %
48,6 %
De castellà a valencià
 0,8 %
-
42,0 %
 7,9 %
 0,8 %
48,6 %
 
Ús del valencià (ESCRIT) a l'Ajuntament
Sempre
valencià
Normalment
valencià
Sempre
castellà
Normalment
castellà
Indistint.
Ns/Nc
Càrrecs
públics
Decret
 3,6 %
 2,3 %
76,3 %
10,9 %
 6,6 %
 0,3 %
Bans
12,5 %
 3,6 %
63,9 %
 8,7 %
10,9 %
 0,5 %
Saludes i cartes
 4,1 %
 5,6 %
70,0 %
11,2 %
 9,2 %
-
Altres
 3,1 %
 3,1 %
70,5 %
12,7 %
 9,7 %
 1,0 %
Funcionariat i
Personal contractat
Documentació interna
 1,5 %
 2,3 %
78,6 %
10,9 %
 6,4 %
 0,3 %
Comunicacions externes
 1,5 %
 2,3 %
76,1 %
12,7 %
 7,1 %
 0,3 %
Formularis i impresos
 1,3 %
 3,3 %
71,5 %
10,7 %
12,7 %
0,5 %
Actes de Comissió
 3,1 %
 1,5 %
78,6 %
 6,4 %
 8,7 %
 1,8 %

 
Llengua en què contesten el telèfon a l'Administració local
D'entrada
Sempre valencià
56,7 %
Normalment valencià
17,6 %
Sempre castellà
 7,1 %
Normalment castellà
 7,4 %
Indistintament
10,4 %
Si el comunicant
hi parla en castellà
Valencià, si no es demana el contrari
 4,8 %
Valencià, si la persona l'entén
 4,8 %
Castellà, si diu que no entén valencià
 9,9 %
Castellà
80,4 %
Ns/Nc
-

 
Redacció de la
documentació
Sempre
valencià
Normalm.
valencià
Sempre
bilingüe
Normalm.
bilingüe
Sempre
castellà
Normalm.
castellà
Valencià oficial
+ trad.literal
No
se'n fa
Per al públic
general
 3,6 %
 4,3 %
 7,9 %
 9,7 %
60,8 %
13,7 %
---
---
Adreçada
a la C.Valenciana
 1,3 %
 4,3 %
 1,0 %
 2,3 %
76,8 %
14,2 %
---
---
Per a l'Adm.
central
---
 0,3 %
---
 0,5 %
91,3 %
 7,4 %
 0,3 %
---
Per a l'Adm.
perifèrica
 0,3 %
 0,8 %
 0,5 %
 0,3 %
89,3 %
 8,1 %
 0,3 %
 0,3 %
Per a l'Adm.
autonòmica
 2,8 %
 5,1 %
 0,3 %
 2,5 %
73,5 %
15,8 %
---
---
Per a la Diputació
provincial
 2,3 %
 4,8 %
 0,3 %
 2,3 %
76,3 %
14,0 %
---
---
Per a publicar-les
al DOGV
 1,5 %
 1,8 %
 0,5 %
 2,0 %
83,2 %
 9,7 %
---
 1,3 %
Per a publicar-les
al BOP
 1,5 %
 1,5 %
 0,5 %
 2,0 %
 83,5 %
10,9 %
---
---
Per a instàncies
en castellà de la CV
 2,0 %
 2,5 %
 0,3 %
 0,8 %
83,0 %
11,5 %
---
---
Comandes a
empreses valencianes
 1,8 %
 1,8 %
 0,5 %
 0,5 %
79,4 %
15,3 %
---
 0,3 %
Llibres i/o cartells
editat darrerament
18,8 %
22,1 %
 7,4 %
 9,4 %
13,2 %
 9,9 %
---
19,1 %

 
Rètols exteriors de les dependències
En valencià
29,8 %
En castellà
48,3 %
Bilingüe
 7,1 %
Ns/Nc
14,8 %

 
Reciclatge del funcionariat
Han realitzat cursos de valencià durant els últims 3 anys?
(1988-90)
29,8 %
Oral
29,9 %
Superior
 6,0 %
Elemental
78,6 %
Administratiu
 3,4 %
Mitjà
39,3 %
Altres
 4,3 %
No
70,2 %