Colaboración con los archivos municipales

Oferta a los ayuntamientos de la provincia de Valencia de asistencia técnica para la organización y descripción de archivos municipales

Oferta a los ayuntamientos de la provincia de Valencia de asistencia técnica para la organización y descripción de archivos municipales

La Generalitat comparteix amb la Diputació de València l'objectiu d'aconseguir una major coordinació institucional i una conjunció d'esforços en l'execució de projectes per a la conservació i difusió del patrimoni documental valencià.

Una proposta concreta d'actuació per a aconseguir aquest objectiu és la present convocatòria de la Diputació encaminada a promoure l'organització d'arxius municipals en Ajuntaments de la província de València de menys de 10.000 habitants que no compten amb arxiver.

Per a això La Generalitat ha volgut col·laborar amb la Diputació de València, que d'aquesta manera compleix amb un dels seus fins, l'assegurar la prestació dels serveis de competència municipal en tots els ajuntaments oferint assistència als Municipis de menor capacitat econòmica i de gestió. Aquesta col·laboració es va materialitzar el passat 17 de novembre de 2015 amb la signatura d'un Conveni entre la Diputació de València i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport amb la qual s'obri una línia de col·laboració amb els ajuntaments encaminada a establir i mantindre els seus arxius com un servei bàsic per a la gestió administrativa de la pròpia institució, garantir l'accés a la informació als ciutadans i promoure la protecció del patrimoni documental.

Podran participar en la convocatòria tots aquells ajuntaments inclosos en l'annex del Conveni. Poden consultar la manera de sol·licitar les assistències tècniques en la bases de la convocatòria per a la selecció i ordenació els ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants de la província de València que no compten amb arxiver que es van aprovar per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de València de data 27 d'abril de 2016, i van ser publicades en el BOPB el passat dia 10 de maig de 2016.

Les sol·licituds poden realitzar-se preferentment a través de la seu electrònica de la Diputació de València fins al 2 de juny de 2016. Tota la informació i documentació necessària per a adherir-se a la convocatòria aquesta disponible en l'apartat de "Carpeta de l'Ajuntament".

  •