Política Lingüística

Taxes: Models 046

Taxa per proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Inscripció a les proves i obtenció d'impresos per al pagament de taxes

Tràmit fora de termini, consulte el Calendari de matrícula.


Utilitat desenrotllada en coordinació amb la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Pot trobar altres models per a altres taxes en el Portal Tributari.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÉNCIA