Model 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.
  • Per a obtindre la taxa per al Títol de Tècnic en Música, click ací.
  • Per a obtindre la taxa per al Títol de Tècnic en Dansa, click ací.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  TÍTOL DE BATXILLERAT
  TÍTOL DE TÈCNIC
  TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR
  TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU
  TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR
  DUPLICAT TÍTOL GRADUAT ESO (LOGSE I LOE)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA