Model 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Tasa
  Duplicat Títol de Batxillerat
  Duplicat Títol de Formació Professional Bàsica
  Duplicat Títol de Graduat ESO
  Duplicat Títol de Tècnic
  Duplicat Títol de Tècnic Ens. Prof. Dansa
  Duplicat Títol de Tècnic Ens. Prof. Música
  Duplicat Títol de Tècnic Esportiu
  Duplicat Títol de Tècnic Esportiu Superior
  Duplicat Títol de Tècnic Superior
  Títol de Batxillerat
  Títol de Tècnic
  Títol de Tècnic Ens. Prof. Dansa
  Títol de Tècnic Ens. Prof. Música
  Títol de Tècnic Esportiu
  Títol de Tècnic Esportiu Superior
  Títol de Tècnic Superior
CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA