Model 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Tasa
  Prova obtenció títol Grau Mitjà F.P
  Prova obtenció títol Grau superior F.P.
  Proves d'Accés Cicles Grau Medio
  Proves d'Accés Cicles Grau Superior
CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA