Model 046

Impresos de taxes

  • Vosté imprimeix des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés vosté pot anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • No obstant això, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  Prova per a l'obtenció de títols de Grau Mitjà de PF
  Prova per a l'obtenció de títols de Grau Superior de FP
  Prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà
  Prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA