Model 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Tasa
  Certificació Acadèmica
  Certificació Superació Prova Homologada Nivell A2
  Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  Expedició Informe Avaluació Individualitzat
  Expedició Targeta Identitat
CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA