Model 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  Certificacions acadèmiques i certificats a l'efecte de trasllats
  Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  Informe d'Avaluació - Formació Professional
  Targetes d'identitat
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA