Model 046

Impresos de taxes

  • Vosté imprimeix des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés vosté pot anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • No obstant això, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  Carnet de mediateca lingüística
  Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  Certificat (o petició duplicats) Superació del Nivell B1 (Marc Comú Europeu)
  Certificat (o duplicatats) Superació del Nivell B2 (Marc Comú Europeu)
  Certificat de Superació del Nivell C1 - MCER C1 (LOE)
  Certificat de Superació del Nivell C2 - MCER C2 (LOE)
  Certificat d'Aptitud del Cicle Superior (B2)
  Certificacions acadèmics i trasllat d'expedient (EOI)
  Expedició o renovació de tarjeta d'identitat de l'alumnat (excp. ensenyam. oblga
  Trasllat d'expedient
  Apertura d'expedient
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA