Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
MEDITERRÁNEO CULINARY CENTER
 
Codi: 46035811
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda CID, 58
PL: Val.
Telèfon:
963 19 00 20   
E-Correu:
info@mediterraneoculinary.com
Localitat:
46018 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
VALENCIA CULINARY CENTER, SL
39,468651
-0,397431
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
12
300