Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
MAS CAMARENA ARTS
 
Codi: 46035732
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer BENJAMÍN FRANKLIN (PARQUE TECNOLÓGICO), 18
PL: Val.
Telèfon:
961 68 60 74   
E-Correu:
informacion@mascamarena.es
Localitat:
46980 - PATERNA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
COLEGIO MAS CAMARENA, SL
39,548762
-0,462171
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA