Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
EL PARQUE
 
Codi: 46035690
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda PUERTO, 51
PL: Val.
Telèfon:
963 69 06 74   
Fax:
963 62 51 17
E-Correu:
josemaltes@pcsantaana.com
Localitat:
46021 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA
39,467077
-0,354694
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA