Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
CENTRO DE ESTUDIOS JUSTE
 
Codi: 46034843
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer TORRETA DE MIRAMAR, 2-4
PL: Val.
Telèfon:
963 38 89 74   
E-Correu:
cejuste@cejuste.es
Localitat:
46020 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
LORENA JUSTE RUIZ
39,48753
-0,361294
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
4
80