Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE VALENCIA
 
Codi: 46034740
Règim: PRIVAT
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer GENERAL ELIO (EDIFICI B), 2
PL: Val.
Telèfon:
960 45 28 15   
E-Correu:
cpevalencia@universidadeuropea.es
Localitat:
46010 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, SLU
39,478568
-0,366445
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
18
360