Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
IGNACIO MONZONÍS
 
Codi: 46034351
Règim: PRIVAT
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer DOCTOR PESET, 4
PL: Val.
Telèfon:
962 75 22 25   
E-Correu:
cpmusicaiale@ialeschool.com
Localitat:
46183 - L'ELIANA
Comarca:
EL CAMP DE TÚRIA
Lat:
Long:
Titular:
ASOCIACIÓN MUSICAL MONTEALEGRE
39,565578
-0,544467
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA