Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
VERGE DE CORTES. SOROLLA
 
Codi: 46034338
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ROIG DE CORELLA, 4
PL: Val.
Telèfon:
963 81 36 44   
E-Correu:
vergedecortesatencionalcliente@gmail.com
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
VERGE DE CORTES, SL
39,459766
-0,383844
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
4
104