Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
VERGE DE CORTES. VALÈNCIA
 
Codi: 46032937
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer URUGUAY, 37
PL: Val.
Telèfon:
963 81 36 44   
E-Correu:
rosa@cfpvergedecortes.com
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ROSA ROMERO E HIJOS, SL
39,457274
-0,386933
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
4
80