Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
 
Codi: 46032718
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer FRANCISCO BALDOMÁ, 40
PL: Val.
Telèfon:
963 67 23 33   
E-Correu:
sociedad@atenomusicaldelpuerto.com
Localitat:
46011 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ASOCIACIÓN ATENEO MUSICAL DEL PUERTO DE VALENCIA
39,464775
-0,333323
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA