Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
INS. INTER III
 
Codi: 46032196
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAN VICENTE, 161
PL: Val.
Telèfon:
963 51 93 65   
Fax:
963 41 14 52
E-Correu:
director@institutointer.com
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
INSTITUTO INTER, SL
39,461279
-0,382354
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
4
80