Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MÓNICA PONT
 
Codi: 46032093
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601214B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LA PAU, 9
PL: Val.
Telèfon:
961 83 96 00   
E-Correu:
46032093@gva.es
Localitat:
46891 - BUFALI
Comarca:
LA VALL D'ALBAIDA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,867822
-0,513836
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1
25