Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ELS GERMANELLS
 
Codi: 46030564
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600332C
Fotografia no disponible.
(Pot enviar-la a: dgcd@gva.es)
Adreça:
Carrer JOSÉ LUIS CASO, 1
PL: Val.
Telèfon:
963 18 99 95   
E-Correu:
46030564@edu.gva.es
Localitat:
46138 - RAFELBUNYOL
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,591077
-0,340178




ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300