Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
I. INTER II
 
Codi: 46029628
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MARVÁ, 28-30
PL: Val.
Telèfon:
963 51 93 65   
Fax:
963 41 14 52
E-Correu:
director@institutointer.com
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
INSTITUTO INTER, SL
39,464178
-0,384521
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
8
240