Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
TALLER DE MÚSICA JOVE
 
Codi: 46027097
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MISTRAL, 22
PL: Val.
Telèfon:
963 61 63 61   
E-Correu:
info@musicajove.net
Localitat:
46020 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
ASSOCIACIÓ MÚSICA JOVE
39,485114
-0,358118
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA