Guia de Centres Docents

CENTRE AUTORITZAT D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA
JUAN SEBASTIÁN BACH
 
Codi: 46026986
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Carretera DE PETRÉS, S/N
PL: Val.
Telèfon:
962 65 57 57   
Fax:
962 65 01 66
E-Correu:
musica@campusadventista.es
Localitat:
46500 - SAGUNT
Comarca:
EL CAMP DE MORVEDRE
Lat:
Long:
Titular:
ASOCIACION CULTURAL JUAN SEBASTIAN BACH DE SAGUNTO
39,70235
-0,282254
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA