Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
TAES
 
Codi: 46025970
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Passatge VENTURA FELIU, 10-12
PL: Val.
Telèfon:
963 41 35 37   
E-Correu:
taes@taesformacion.es
Localitat:
46007 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
TÉCNICAS AVANZADAS DE ESTUDIO, SL
39,462199
-0,383062
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
CICLES FORMATIUS
5
100