Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
PINTOR PINAZO
 
Codi: 46025969
Règim: PÚBLIC
Foto del Centro
Adreça:
Plaça ENRIC CULLELL, S/N
PL: Val.
Telèfon:
963 63 16 70   
E-Correu:
conservatori@godella.es
Localitat:
46110 - GODELLA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
AJUNTAMENT DE GODELLA
39,516539
-0,406361
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA