Guia de Centres Docents

CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA
CEED
 
Codi: 46025799
Règim: PÚBLIC
CIF: S4600040B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CASA DE LA MISERICORDIA, 34
PL: Val.
Telèfon:
961 20 69 90   
E-Correu:
46025799@edu.gva.es
Localitat:
46014 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,464551
-0,410314
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
4
120
CICLES FORMATIUS
12
360
EDUCACIÓ D'ADULTS
19
700